Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van MabelFotografie. Er zijn situaties waarin uw gegevens door MabelFotografie verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

MabelFotografie neemt de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Zij zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

 

1. Verwerking persoonsgegevens
MabelFotografie kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Mabel Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van MabelFotografie verstrekt. MabelFotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
1.1 Uw voor- en achternaam
1.2 Uw adresgegevens
1.3 Uw telefoonnummer
1.4 Uw e-mailadres
1.5 Uw IP-adres
1.6 Uw foto’s

 

MabelFotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan MabelFotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische dienstverlening. Wanneer u cadeaubonnen of (evenementen)foto’s besteld worden uw voor- en achternaam, telefoonnummer, adresgegevens en/of e-mailadres gevraagd om de producten naar u op te kunnen sturen.

MabelFotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw foto’s die na de fotoshoot gemaakt zijn worden minimaal een jaar bewaard. Wanneer u door technische redenen de foto’s bent verloren is het mogelijk om de foto’s opnieuw op te vragen. De foto’s worden verwijderd wanneer u Mabel Kersten daartoe verzoekt of wanneer MabelFotografie wordt beëindigd.

 

2. Portretrecht
MabelFotografie mag foto’s waar u kenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming gebruiken op onder andere website en social media. Deze toestemming vraagt MabelFotografie na de fotoshoot. Voor publicaties ed. zal MabelFotografie u ook altijd benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door MabelFotografie gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

 

3. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mabelfotografie.nl. MabelFotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

4. Beveiliging persoonsgegevens
MabelFotografie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Een bezoek aan de website van MabelFotografie is veilig door de HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) wat inhoudt dat uw verbinding met de website van MabelFotografie privé is.
De website van MabelFotografie maakt geen gebruik van Cookies.

 

5. Analytics
De website van MabelFotografie verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt via de hostingsite Jouwweb. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals welke pagina’s zijn bezocht en via welke weg de website is gevonden.

 

Wijzigingen
MabelFotografie behoudt te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Mabel Kersten
KVK: 74642839
© 2020 MabelFotografie | Alle rechten voorbehouden.